Erdek Kaymakamlarımız

1847-1922 yılları arasında, Erdek'te yöneticilik yapan Kaymakamlar, şunlardır:

Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde (1847-1922), yönetim yapısında, 1841-1964 yıllarında gerçekleşen yeni düzenlemeyle "Hüdâvendigâr", bağımsız bir eyâlet duruma gelmiştir. 41 eyâletten biri olan Hüdâvendigâr, sekiz "Liva"ya ayrılmıştı. Bunlardan biri de Erdek Livası'dır.

Erdek ve Ayvalık Livaları kaymakamlıkla yönetilmekte olup, bağımsız değillerdi.


Livalar ise kazalara ayrılıyordu. Bu dönemde Karesi Livası'na bağlı bulunan kaza sayısı önceleri 17 iken daha sonra 22'ye yükselmiştir. Erdek livasına bağlı olarak önceleri 4 kaza bulunurken, daha sonraki yıllarda kaza sayısı 8'e yükselmiştir

Kâmil Efendi - Muhassıl (1847-1850)
Mustafa Bey - Kaymakam (1851-1852)
Selim Efendi - Kaymakam (1852-          )
Muhiddin Bey - Kaymakam (1853-1854)
Hamdi Efendi - Kaymakam (1854-1857)
? - Kaymakam (1857-1858)
Şükrü Bey - Kaymakam (1859-1860)
Abdullah Ağa - Kaymakam (1861-1862)
Muhtar Bey - Kaymakam (1862-1864)
? - Müdür (1864-1870)
Abdullah Sıddık Bey - Kaymakam (1870-1872)
Mehmet Eşref Bey - Kaymakam (1873-1874)
Abdullah Bey - Kaymakam (1875-1876)
Eşref Bey - Kaymakam (1876-1878)
Necib Bey - Kaymakam (1878-1881)
Ali Bey - Kaymakam (1881-1882)
? - Kaymakam (1882-1886)
Mustafa Nazif Bey - Kaymakam (1887-1889)
Ziya Bey - Kaymakam (1889-          )
Abdullah Bey - Kaymakam (1890-1895)
Hasan Bey - Kaymakam (1895-1897)
Ali Haydar Bey - Kaymakam (1897-1899)
Muharrem Efendi - Kaymakam (1899-1900)
Halil Nahifi Efendi - Kaymakam (1900-1901)
Hasan Sabri Efendi - Kaymakam (1901-1902)
Ali Rıza Paşa - Kaymakam (1903-1904)
Rauf Bey - Kaymakam (1904-1905)
Tevfik Bey - Kaymakam (1906-1908)
Ali Bey - Kaymakam (1908-1910)
Yovaniki Efendi - Kaymakam (1911-         )
Kala Anti Efendi - Kaymakam (1912-         )
Platon Efendi - Kaymakam (1912-1913)
? - Kaymakam (1914-1916)
Kâzım Bey - Kaymakam (1917-1918)
? - Kaymakam (1918-1922)

 

Avşa Adası
DMCA.com Protection Status