Balıklı Köyü

Balıklı Köyü
Balıklı Köyü
Balıklı Köyü
Balıklı Köyü
Balıklı Köyü

Erdek Balıklı Köyü Erdek İlçesi'ne bağlı Paşalimanı Adası'nın batısında yer almaktadır.
Eski bir Rum köyüdür. O dönemdeki ismi, Rumca "Sığınak" anlamına gelen "Skupia"dır.
400 hane olarak kurulan köye, 1924 yılında, mübadele (karşılıklı göç) yoluyla Yugoslavya ve Girit'ten gelenler yerleşmişlerdir.
O yıllarda çok balık çıktığı için "Balıklı" ismini alan köy, geçimini, hayvancılık, çiftçilik, zeytincilik ve pansiyon turizminden sağlamaktadır.
Köydeki tarihi yapıtlar arasında Rumlardan kalma iki katlı okul, o dönemlerde 2 bin kişi kapasiteli Rum kilisesi ve çevresinde, beş küçük kilisenin kalıntıları bulunmaktadır.
Köyde, 80 yıl önce yapılan iskele de dikkati çekmektedir.
Paşalimanı Adası'na ulaşım, Balıklı Köyü iskelesinden sağlanıyor.
Köyün nüfusu, 2010 yılı sayımına göre 45'tir.

Avşa Adası
DMCA.com Protection Status